chat icon

Wiadomości

09:00

USA: Pewność konsumencka: 92.6

W maju Pewność konsumencka wynosi 92.6 pkt, oczekiwano 96.3 pkt w porównaniu z 94.2 pkt poprzednio.

07:30

Kanada: Produkt krajowy brutto k/k: 0.6%

W pierwszym kwartale PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi 0.6% w stosunku kwartalnym, oczekiwano % w porównaniu z 0.8% poprzednio.

07:30

Kanada: Produkt krajowy brutto r/r: 1.1%

W marcu PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi 1.1% w stosunku rocznym, oczekiwano 1.4% w porównaniu z 1.5% poprzednio.

07:30

Kanada: Produkt krajowy brutto m/m: -0.2%

W marcu PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi -0.2% w stosunku miesięcznym, oczekiwano -0.1% w porównaniu z -0.1% poprzednio.

04:00

Strefa Euro: Bieżący zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: -0.1%

W maju bieżący HICP (Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi -0.1% w stosunku rocznym, oczekiwano --0.1% w porównaniu z -0.2% poprzednio.

02:55

Niemcy: Poziom bezrobocia: -11 000

W maju zmiana bezrobocia wynosi -11 000, oczekiwano -20 000 w porównaniu z -16 000 poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku