chat icon

Wiadomości

09:00

USA: Końcowa pewność Uniwersytetu w Michigan: 93.5

W czerwcu końcowa pewność Uniwersytetu w Michigan wynosi 93.5 pkt, oczekiwano 94.1 pkt w porównaniu z 94.3 pkt poprzednio.

07:30

USA: Zamówienia na dobra trwałe: -2.2%

W maju Zamówienia na dobra trwałe wynoszą -2.2%, oczekiwano -0.5% w porównaniu z 3.4% poprzednio.

03:00

Niemcy: Klimat biznesowy IFO: 108.7

W czerwcu Klimat biznesowy IFO (Ifo Instytut badań gospodarczych) wynosi 108.7 pkt, oczekiwano 107.4 pkt w stosunku do 107.7 pkt poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku